Tuyển sinh chương trình chuẩn Nhật Bản năm 2015
Vui lòng nhập thông tin theo mẫu bên dưới.
(*) Thông tin bắt buộc nhập
Thông tin học sinh
Họ tên (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ liên hệ (*):
Trường THPT:
Chọn khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Năm Tốt nghiệp THPT:
Thông tin Đăng ký
Chọn bậc học (*):
Chọn Ngành xét tuyển (*):
Tổ hợp môn xét tuyển (*):
Bạn biết thông tin này qua kênh nào?

Facebook

Tìm kiếm trên Google

Website trường HUTECH

Báo mạng

Báo giấy

Khác

Bạn vui lòng nhập điểm các môn xét tuyển học bạ theo tổ hợp môn đã chọn
Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
Điểm TB Lớp 12
Mã xác nhận (*):
captcha
Đăng ký
Xét tuyển Học bạ THPT 2015
Xác nhận thông tin đăng ký Xét tuyển Học bạ THPT
Thông tin học sinh
Họ tên:
Giới tính
Ngày sinh:
Điện thoại liên hệ:
Email liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Tên trường THPT:
Khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Tốt nghiệp THPT năm:
Thông tin xét tuyển
Ngành xét tuyển:
Bậc đào tạo:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Biết thông tin xét tuyển qua kênh:
Điểm 3 môn đăng ký xét tuyển:
Tổng Điểm
Điểm TB Lớp 12
Gửi đăng ký Chỉnh sửa