Lịch sự kiện
Thứ 7
11/01/2020
HỘI NGHỊ KHOA HỌC "TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ"
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 5
12/12/2019
CHUNG KẾT CUỘC THI ROOKIE ENTREPRENEURS 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 5
05/12/2019
VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI HUTECH'S TALENT 2020
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
03/12/2019
KHÁNH THÀNH TT NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO - TƯ VẤN - THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 4
27/11/2019
DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC